+386 1 283 88 06 +386 1 281 11 17

Odvetniška družba je specializirana za področje civilnega, gospodarskega in delovnega prava. Združujemo odvetnike in pravne strokovnjake, ki jih odlikuje strokovno pravno svetovanje in zastopanje strank pred sodišči.

Predstavitev

Odvetniško družbo sta ustanovila odvetnik Jurij Klešnik in odvetnik Samo Logar. Začetki nastajanja Odvetniške družbe segajo v l. 2007, ko je samostojno odvetniško pisarno ustanovil odvetnik Jurij Klešnik. Dve leti kasneje se mu je pridružil odvetnik Samo Logar ...

več

Področja dela

Odvetniško storitev zastopanja in pravnega svetovanja nudimo na področju gospodarskega, delovnega, civilnega, insolvenčnega, kazenskega, dednega, izvršilnega, upravnega in ustavnega prava.

več

Odvetniki

V Odvetniški družbi delujejo odvetniki, pravni strokovnjaki in sodelavci, ki s svojim znanjem in izkušnjami nudijo kakovostne storitve pravnega svetovanja in odvetniškega zastopanja. Pri opravljanju storitev jih odlikuje strokovnost in zanesljivost.

več

Kontakt

Poslovni prostori odvetniške družbe se nahajajo v središču Ljubljane na Dalmatinovi ulici 7. V neposredni bližini se nahajajo glavna sodna palača in druga sodišča, zemljiška knjiga, notarji ter pomembnejši državni uradi in finančne inštitucije.

več

Predstavitev

Odvetniško družbo Klešnik&Logar sta ustanovila odvetnik Jurij Klešnik in odvetnik Samo Logar. Začetki nastajanja Odvetniške družbe segajo v l. 2007, ko je samostojno odvetniško pisarno ustanovil odvetnik Jurij Klešnik. Dve leti kasneje se mu je pridružil odvetnik Samo Logar in skupaj sta postavila temelje današnje sodobno organizirane odvetniške družbe.

Ustanovitelja odvetniške družbe izhajata iz gospodarstva, kjer sta pred vstopom v odvetništvo v velikih gospodarskih družbah nabirala izkušnje korporativnega pravnika in direktorja pravne službe. Te izkušnje in izkušnje drugih sodelavcev odvetniške družbe prispevajo k hitri in natančni prepoznavi potreb najzahtevnejših strank ter visoko profesionalnost pri izvedbi storitev odvetniške družbe.

V odvetniški družbi delujejo odvetniki, pravni strokovnjaki in sodelavci, ki s svojim znanjem in izkušnjami nudijo kakovostne storitve pravnega svetovanja in odvetniškega zastopanja. Pri opravljanju storitev jih odlikuje strokovnost in zanesljivost ter profesionalen, lojalen in zaupanja vreden odnos do strank, kar predstavlja tudi ključne vrednote in usmeritve delovanja odvetniške družbe.

Osnovni podatki: Odvetniška družba Klešnik&Logar, o.p. d.o.o.
Dalmatinova cesta 7
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
ID za DDV: SI 20902581
Matična številka: 6911340000

Družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani
In je članica Odvetniške zbornice Slovenije

Številka TRR: 03109-1000500339
IBAN: SI56 0310 9100 0500 339
SWIFT (BIC koda) SKBASI2X
Odprt pri SKB banka d.d. Ljubljana

Področja dela

Odvetniško storitev zastopanja in pravnega svetovanja nudimo na področju korporativnega, delovnega, civilnega, insolvenčnega, kazenskega, dednega, izvršilnega, upravnega in ustavnega prava.

Pravno svetovanje strankam obsega zlasti izdelavo različnih pravnih mnenj in pogodb, pripravo predlogov pravnih rešitev, sodelovanje pri pogajanjih, svetovanje pri skladnosti poslovanja gospodarskih družb, pripravo internih aktov, predpisov in drugo.

Zastopanje strank izvajamo v mediacijah, arbitražah in v sodnih postopkih na vseh stopnjah rednih sodišč ter pred Ustavnim sodiščem RS in Evropskim sodiščem za človekove pravice. Prav tako zastopamo stranke v postopkih pred regulatornimi agencijami in drugimi državnimi inštitucijami.

Naše stranke so različne gospodarske družbe, finančne inštitucije, javni skladi, agencije in zavodi ter fizične osebe.

Korporativno pravo

  • svetovanje in sestava gospodarskih pogodb
  • zastopanje v vseh vrstah gospodarskih sporov
  • svetovanje pri ustanavljanju in statusnih spremembah gospodarskih družb
  • skrbni pravni pregled gospodarskih družb ter temu ustrezno pravno svetovanje
  • zastopanje na skupščinah delniških družb
  • svetovanje upravam in nadzornim svetom
  • prevzemi in združitve
  • svetovanje v postopkih stečajev in prisilnih poravnav

Odvetniki

Jurij Klešnik,
partner, odvetnik

Odvetnik Jurij Klešnik je leta 1998 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljeni diplomi je kot odvetniški pripravnik delovne izkušnje pričel nabirati v odvetniški pisarni Dragice Papež. Po uspešno opravljenem pripravništvu je svojo poklicno kariero nadaljeval v gospodarstvu, kjer se je kot pravnik leta 1999 zaposlil pri družbi TCG UNITECH d.o.o. iz Škofje Loke, in sicer vse do leta 2007, ko se je odločil za samostojno odvetniško pot z ustanovitvijo svoje odvetniške pisarne. Pravniški državni izpit je uspešno opravil leta 2001, v imenik Odvetniške zbornice Slovenije pa se je kot odvetnik vpisal marca 2007.

mag. Samo Logar,
partner, odvetnik

Odvetnik Samo Logar je leta 1996 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Delovne izkušnje je začel pridobivati v Kadrovski službi Vlade RS in v Generalnem sekretariatu Vlade RS, kjer je kot svetovalec vlade ostal do leta 2003. Nato je profesionalno pot nadaljeval v gospodarstvu, najprej v družbi Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., kjer je delo opravljal kot direktor za Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve, nato pa je od začetka leta 2007 pa do konca leta 2009 kot izvršni direktor vodil področje človeških virov in splošnih zadev v družbi KD group d.d.. V odvetništvo se je podal v začetku leta 2010. Pravniški državni izpit je uspešno opravil leta 2000, v imenik Odvetniške zbornice pa se je kot odvetnik vpisal aprila 2011.

Tjaša Franzl,
pravnica

Tjaša Franzl je diplomirala leta 2014 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Pred diplomo je delovne izkušnje pridobivala v različnih delovnih okoljih na področju gospodarstva, socialnega varstva in varstva pri delu. Diplomirala je na temo Javnih pooblastil zbornicam na področju zdravstva. Po opravljeni diplomi se je leta 2015 pridružila odvetniški družbi, kjer opravlja delo pravnice.

Kontakt

Poslovni prostori odvetniške družbe se nahajajo v središču Ljubljane na Dalmatinovi ulici 7. V neposredni bližini se nahajajo glavna sodna palača in druga sodišča, zemljiška knjiga, notarji ter pomembnejši državni uradi in finančne inštitucije.

Kontaktirajte nas in se dogovorite za termin sestanka:

Odvetniška družba Klešnik&Logar, o.p. d.o.o
Dalmatinova ulica 7,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 283 88 06
F: +386 1 281 11 17
pisarna@klesnik-logar.si

Pišite nam:

 
© Odvetniška pisarna Klešnik&Logar. Vse pravice pridržane.