Korporativno pravo

  • svetovanje in sestava gospodarskih pogodb
  • zastopanje v vseh vrstah gospodarskih sporov
  • svetovanje pri ustanavljanju in statusnih spremembah gospodarskih družb
  • skrbni pravni pregled gospodarskih družb ter temu ustrezno pravno svetovanje
  • zastopanje na skupščinah delniških družb
  • svetovanje upravam in nadzornim svetom
  • prevzemi in združitve
  • svetovanje v postopkih stečajev in prisilnih poravnav
© Odvetniška pisarna Klešnik&Logar. Vse pravice pridržane.