Upravno pravo, upravni postopek ter upravni spor

  • zastopanje v upravnih postopkih in upravnih sporih
  • vlaganje pravnih sredstev zoper izdane upravne odločbe
  • svetovanje in zastopanje pri pridobitvi soglasij in dovoljenj
  • zastopanje v inšpekcijskih postopkih in postopkih pred drugimi prekrškovnimi organi
  • sestavljanje zahtevkov in drugih vlog
© Odvetniška pisarna Klešnik&Logar. Vse pravice pridržane.