Civilno in odškodninsko pravo

  • izdelava različnih pogodb civilnega prava
  • svetovanje na področju obligacijskih razmerij in varstva potrošnikov
  • sestava tožb in odgovorov na tožbe
  • sestavljanje in vlaganje  odškodninskih zahtevkov za pridobitev denarne odškodnine za povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode
  • zastopanje  v odškodninskih sporih pred sodišči in drugimi organi
  • vlaganje predlogov za izvršbo in vodenje postopkov izvršb
© Odvetniška pisarna Klešnik&Logar. Vse pravice pridržane.