Izvršilni postopki

  • priprava izračuna zakonskih zamudnih obresti
  • sestava zadnjega opomina pred izvršbo oziroma tožbo
  • sestavljanje in vlaganje elektronskih izvršilnih predlogov na podlagi verodostojnih listin in izvršilnih naslovov
  • zastopanje v izvršilnih postopkih (tako upnikov kot dolžnikov)
  • oprava poizvedb o dolžnikovem premoženjskem stanju
  • zastopanje in svetovanje v postopkih za zavarovanje terjatev upnikov s prehodnimi in začasnimi odredbami
© Odvetniška pisarna Klešnik&Logar. Vse pravice pridržane.