Družinsko pravo

  • sestavljanje predlogov za sporazumno razvezo zakonske zveze
  • sestavljanje sporazumov o delitvi skupnega premoženja zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev
  • svetovanje glede preživljanja otrok in zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev
  • priprava sporazumov o preživljanju zakonca, ki po razvezi nima sredstev za življenje
  • zastopanje v sporih o ugotavljanju in izpodbijanju očetovstva
  • zastopanje v vseh zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki
© Odvetniška pisarna Klešnik&Logar. Vse pravice pridržane.