Dedno pravo

  • sestavljanje oporok
  • sestavljanje dednopravnih, izročilnih, preužitkarskih pogodb in pogodb o dosmrtnem preživljanju
  • uveljavljanje dednopravnih zahtevkov v pravdnih postopkih v zvezi z zapuščino po pravnomočnosti sklepa o dedovanju 
  • zastopanje pri uveljavljanju pravice do dedovanja v okviru zapuščinskega postopka
  • zastopanje dedičev kot skrbnikov zapuščine
  • svetovanje v vseh ostalih dednopravnih zadevah
© Odvetniška pisarna Klešnik&Logar. Vse pravice pridržane.