Kazensko in prekrškovno pravo

  • svetovanje s področja kazenskega in prekrškovnega prava
  • zastopanje in svetovanje v postopkih za prekrške
  • zastopanje v postopkih pred policijo
  • zastopanje v vseh fazah predkazenskega postopka, preiskavi in pripornih zadevah
  • zastopanje v vseh fazah kazenskega postopka
  • zastopanje oškodovancev kaznivih dejanj in uveljavljanje premoženjskopravnih zahtevkov
  • zastopanje pri prevzemu pregona s strani oškodovanca
  • priprava ter vlaganje kazenskih ovadb in zasebnih tožb
  • zastopanje v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi (zahteve za varstvo zakonitosti, obnova postopka, izredna omilitev kazni)
© Odvetniška pisarna Klešnik&Logar. Vse pravice pridržane.