Ustavno pravo in varstvo človekovih pravic in svoboščin

  • priprava in vlaganje ustavnih pritožb
  • vlaganje predlogov za zadržanje predpisov in predlogov za izdajo začasnih odredb
  • vlaganje pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti oz. zakonitosti predpisov ali splošnih aktov
  • zastopanje v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS
  • zastopanje v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
© Odvetniška pisarna Klešnik&Logar. Vse pravice pridržane.